Viết cho tuổi 50

Tuổi năm mươi cũng chưa hẳn đã thật già
Nhưng cũng đủ thời gian cho ta chiêm nghiệm
Bởi cuộc đời hào hiệp lắm đó nha
Vất vả nhiều đời cũng sẽ đơm hoa
Cuộc đời này thường có vay và có trả
Có cho đi cũng có cả nhận mang về
Được mất, hơn thua rồi cũng chẳng có gì
Làm hành trang về bên kia bạn nhỉ
Hãy cứ vui đi đừng nên bi lụy
Hãy bỏ lại phía sau những gì có thể
Để nhẹ lòng về cùng tuổi năm mươi.

Trích trong bài thơ “Viết cho tuổi 50” của tác giả Nguyễn Trầm