Trưng Nữ Vương

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Nữ sĩ Ngân Giang

Thù hận đôi lần chau khoé hạnh

Một trời loáng thoáng bóng sao rơi

Dồn sương vó ngựa xa non thẳm

Gạt gió chim bằng vượt dặm khơi

Ngang dọc non sông đuờng kiếm mã

Huy hoàng cung điện nếp cân đai

Bốn phương gió bãi dồn chân ngựa

Tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai

Máu đỏ cốt xong thù vạn cổ

Ngai vàng đâu tính chuyện tương lai

Hồn người chín suối cười an ủi

Lệ nến năm canh rỏ ngậm ngùi

Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận

Non hồng quét sạch bụi trần ai

Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận

Gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời…

Ải bắc quân thù kinh vó ngựa

Giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi

Chàng ơi, điện ngọc bơ vơ quá,

Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi.

1939

Mời quý vị nghe bài này qua giọng ngâm tuyệt kỹ của Tôn Nữ Lệ Ba:https://www.youtube.com/watch?v=1R3xi9vOx_0