BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

TS Lại Thế Luyện là tác giả, chuyên gia quản trị, doanh nhân, diễn giả bậc thầy về Kỹ năng mềm và Tâm lý ứng dụng trong quản trị – kinh doanh. Trong hơn ba mươi năm qua, các cuốn sách nổi tiếng và các chương trình đào tạo hữu ích của ông đã giúp cho hàng trăm ngàn bạn trẻ không ngừng hoàn thiện bản thân và thăng tiến trên con đường trở thành doanh nhân thành đạt, những nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc.

Ông được biết đến với tư cách là nhà văn, học giả, nhà giáo dục đã có nhiều đóng góp tích cực cho lĩnh vực phát triển cá nhân, phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội.